www.paul-simon.info 
The neck of my Guitar

Pori - Finland
Thanks to Kari Jaakonaho for
these pictures!

Live Tour 20021062285739_pori1.jpg